Wist je dat...
15%

van alle hernieuwbare energie wordt opgewekt door bijdragen van melkveehouders

Wist je dat...
3000

FrieslandCampina leden zijn die energie opwekken

Wist je dat...
20%

van ons land door leden van FrieslandCampina wordt beheerd

Bronnen van groene stroom

Zonnestroom van het Boerendak

FrieslandCampina melkveebedrijven hebben grote staldaken, met miljoenen vierkante meters die geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen. Zonnepanelen zetten zonnestralen om in groene stroom: Zonnestroom. Al meer dan 3000 FrieslandCampina melkveehouders maken zonnestroom op hun staldaken. FrieslandCampina is trots op al deze zonnedaken en moedigt melkveehouders aan om nog meer zonnestroom op te wekken. Dat doet FrieslandCampina via het Solar programma, dat melkveehouders ondersteunt bij het kopen of verhuren van een zonnedak. Samen met de melkveehouders gebruikt FrieslandCampina de zonnestroom om de zuivelketen verder te verduurzamen.

Windenergie van het Boerenland

De groene weilanden van FrieslandCampina melkveehouders bieden ruimte aan de koeien, en vangen ook veel wind. Daardoor is het boerenland een zeer geschikte plek voor windmolens. Je ziet ze met name in de kustprovincies vanwege de hoge windsnelheden. Melkveehouders kunnen kiezen voor verschillende typen windmolens. Zo zijn er grote turbines van 80 meter hoogte, die genoeg stroom kunnen opwekken voor wel 1000 huishoudens, en kleine turbines van 15 meter hoogte, die energie produceren voor het eigen melkveebedrijf. Het Wind-programma van FrieslandCampina richt zich op de verdere uitrol van deze kleine windmolens. Samen met de melkveehouders gebruikt FrieslandCampina de windenergie om de zuivelketen verder te verduurzamen.

Biogas uit koemest

Biogas ontstaat door vergisting van biomassa. Melkveehouders van FrieslandCampina beschikken over veel koemest, dat als voeding kan dienen voor een vergister. In een vergister wordt afbreekbare organische stof door bacteriën omgezet in biogas. Wanneer er alleen koemest wordt vergist spreekt men van monomestvergisting. FrieslandCampina is oprichter van de coöperatie Jumpstart, welke staat voor het rendabel winnen van groene energie uit koemest. Wanneer ook andere materialen, zoals gewasresten, worden gevoed betreft het covergisting. Het biogas kan worden opgewerkt tot groen gas of worden omgezet tot elektriciteit en warmte. FrieslandCampina en zijn leden melkveehouders gebruiken beide vormen om de zuivelketen te verduurzamen.

Back to top